Yhteiskunnan vakautta on puolustettava

Yhdysvaltain demokraattista järjestelmää räikeästi rikkoneet tapahtumat Washingtonissa ovat saaneet miettimään, onko vastaava mahdollista myös Suomessa. 

Jo pitkään jatkunut keskustelutyyli sosiaalisessa mediassa on varsinkin Donald Trumpin toimesta ollut erittäin kärjistävää ja vihamielistä. Pitkään rakennettu irrallinen todellisuus, salaliittoteoriat ja vihamielisyys on johtanut yhteiskunnan jakautumiseen ja kasvavaan turvattomuuteen.

Meilläkin kielenkäyttö on kärjistynyt. Poliittisten vastustajien mollaaminen on enemmän tapa kuin poikkeus, mikä vaikeuttaa rakentavaa ja eteenpäin vievää keskustelua.

Erityisesti ääripäät, toisaalta perussuomalaiset ja toisaalta vihreä vasemmisto ovat rakentaneet vastakkainasettelua ja kärjistämistä osittain parantaakseen omaa kannatustaan. Asioita yksinkertaistamalla vedotaan ihmisten tunteisiin ja luodaan vastakkaisia asetelmia. Jos et ole samaa mieltä, olet vastustaja. Harmaan sävyjä ei tunneta, on vain yksi totuus. Viestinnällisenä taktiikkana on leimata muut vastapäiseen leiriin, jotta tilaa järkevälle keskustelulle ei jäisi.

Nyt isoilla vanhoilla puolueilla on näytön paikka. Yhteiskunnan vakaus on asia, jonka eteen kaikkien pitää tehdä töitä. 

Edustamani Kokoomus on yli sata vuotta toiminut Suomen ja suomalaisten parhaaksi. Puolueen ohjelmaan ei kuulu yhteiskunnallisten rakenteiden rikkominen ja mielenosoittaminen, päinvastoin. Sisäinen turvallisuus ja lakiin perustuvan päätöksenteon korostaminen ovat keskiössä. Kuten periaateohjelmassamme sanotaan, Kokoomus haluaa kehittää Suomea vapaaseen, länsimaiseen yhteiskuntajärjestykseen perustuvana avoimena yhteiskuntana, jossa yksilönvapaus ja ihmisoikeudet on turvattu. 

Yhteiskunta turvaa yksilön vapauden, joten yksilöllä on myös vastuu toimia yleisen edun mukaisesti.

Kokoomus on saanut moitteita siitä, ettei se ole kyennyt yksinkertaistamaan omaa viestiään nykytyyliin ja on sen takia menettänyt kannatustaan. Pitkät perinteet ja tavoite pyrkiä muodostamaan kannat tosiasioihin perustuen ja erilaisia näkökantoja tutkien on tehnyt populististen heittojen maailmaan siirtymisen hankalaksi. 

USA:n tapahtumat osoittivat, että heittojen maailmaan ei ole syytäkään siirtyä. Yhteiskunnan vakaus, harkitsevaisuus ja demokratian kunnioittaminen ovat arvoja, joihin pitää tukeutua jatkossa entistä vahvemmin. Ja se tarkoittaa erilaisten mielipiteiden ymmärtämistä, jotta yhteistä tulevaisuutta voidaan rakentaa luottamuksella, vailla pelkoa.

Samu Vahteristo

Satakunnan Kokoomuksen puheenjohtaja

Rauman kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja

Muita kirjoituksia