Satakunta takaa Suomen huoltovarmuuden

Satakunta on sijaintinsa puolesta parhassa paikassa Suomen huoltovarmuuden kannalta. Kaukana itärajasta, jonka takana Venäjä terrorisoi tietään kohti neuvostoaikaa. Samalla kuitenkin meriyhteydet luovat keskeisen linkin maailmalle poikkeusolojenkin aikana.

Satakunta on ruokamaakunta, jonka merkitystä tulisi korostaa varsinkin nyt, kun maailmaa uhkaa Venäjän sodan takia ruokapula. Ruuantuotannon omavaraisuus ja Satakunnan suuret elintarviketeollisuuden toimijat muodostavat vahvan pohjan koko Suomenkin huoltovarmuudelle.

Satakunta on myös energiamaakunta. Olkiluodon ydinvoimalaitosten päästessä täyteen vauhtiin suuri osa perusvoiman tuotannosta tulee Satakunnasta. Energiaomavaraisuuden lisäämiseksi olisi Olkiluodon neljännen voimalan suunnitelmat kaivettava arkistosta ja kannustettava uuden projektin aloittamiseen.

Ydinvoiman lisäksi energiantuotantoon pitää saada laajempi pohja ja siksi olisi palautettava turpeentuotanto ja turpeen energiakäyttö takaisin.

Satakunnassa huolehditaan myös Suomen puolustuksesta. Porin prikaatin kaksi varuskuntaa kouluttavat varusmiehiä reserviin ja pitävät yllä myös reserviläisten valmiudesta. 

Raumalla neljän laivaston korvetin rakentaminen etenee aikataulun venymisestä huolimatta. Rauman telakkayhtiö kärsi viime vuonna tuotantovaikeuksista, mutta Suomelle saadaan aivan varmasti ensiluokkaiset alukset pitämään huolta Itämeren ja tärkeän rahtiliikenteen turvallisuudesta.

Sotalaivat on sovittu elinkaarimallin mukaisesti, eli ne myös huolletaan Raumalla. Näin Rauman telakka- ja satama-alueelle muodostuu jo jonkinlainen laivastotukikohta. Voisiko olla myös aika herätellä ajatusta siitä, että telakan viereiseen Järviluotoon muodostuisi merimetsojen tukikohdan sijaan Naton laivastotukikohta?

Muita kirjoituksia