Nuorisovaltuuston edustajalle puhe- ja läsnäolo-oikeus kaikkiin Rauman kaupungin kunnallisiin toimielimiin

(Valtuustoaloite 26.10.2020)

Kuntalain 26 § mukaan nuorisovaltuustolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä kunnan asukkaiden hyvinvointiin, terveyteen, opiskeluun, elinympäristöön, asumiseen tai liikkumiseen sekä muissakin asioissa, joiden nuorisovaltuusto arvioi olevan lasten ja nuorten kannalta merkittäviä. Nuorisovaltuusto tulee ottaa mukaan lasten ja nuorten osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen kunnassa.

Vuoden 2019 selvityksen mukaan Suomessa 83 prosentilla nuorisovaltuustoista on puhe- ja läsnäolo-oikeus yhteen tai useampaan lautakuntaan. Kunnanvaltuuston kokouksiin puhe- ja läsnäolo-oikeutetun edustajan saa lähettää 56 prosenttia nuorisovaltuustoista.

Satakunnan ja Varsinais-Suomen alueella 90 prosentilla nuorisovaltuustoista on puhe- ja läsnäolo-oikeus lautakuntiin. Rauma kuuluu siis sekä valtakunnallisesti että alueellisesti näiden osalta hieman kiusalliseen vähemmistöön.

Puhe- ja läsnäolo-oikeuden myöntäminen nuorisovaltuustolle parantaisi entisestään nuorten vaikuttamismahdollisuuksia ja lisäisi nuorten kiinnostusta politiikkaan ja kunnalliseen päätöksentekoon.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Rauman kaupungin hallintosääntöä muutetaan siten, että Rauman nuorisovaltuuston edustajalle myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus kaupunginvaltuuston ja -hallituksen kokouksiin sekä kaikkiin kaupungin valiokuntiin ja lautakuntiin.

Raumalla 26.10.2020

Samu Vahteristo

ja aloitteen allekirjoittaneet valtuutetut

Muita kirjoituksia