Investointeihin vaihtoehtoja

Raumalla on kevään ajan etsitty Vakaa ja vahva Rauma -talousohjelmassa erilaisia toimia, jolla kaupungin talouden suurta alijäämää saataisi korjattua. 

Talousohjelmassa keskitytään toimintamenojen sopeuttamiseen, mutta lisäksi samaan aikaan Raumalla on suunnitteilla valtava investointien suma, joista 65 miljoonan euron Karin kampus kärkenä. 

Lienee selvää, että kaupungissa on tarkasteltava myös investointisuunnitelmaa ja harkittava erilaisia toteutustapoja. Kaikkia uusia tiloja ei ole tarve rakentaa omaksi ja tasokin on asetettava kohdalleen. Katujen reunoja on tehtävä betonista graniitin sijaan.

Esimerkiksi koulurakentamisessa mielestäni paras tapa on tehdä rakennus eräänlaisena hybridimallina, jossa sydänosat, kuten henkilökunnan tilat, ruokailutilat jne tehdään kaupungin omaksi. Opetustilat voitaisi toteuttaa kevyempinä vuokrattuina viipaleina aina kulloisenkin tarpeen mukaan. Näin oppilasmäärän vaihdellessa tiloja saadaan mukautettua myös alaspäin, mikä ei perinteisessä ratkaisussa ole mahdollista ilman purkutöitä.

Kyse on siitä, että asetetaan vaatimustaso sille tasolle, joka on riittävä ja joka sopii taloustilanteeseen.

Toinen hyödynnettävä suunta on yritysyhteistyö, mistä Raumalla on hyvä esimerkki Kaivopuiston teknologiakylässä. Alfa Laval tarvitsi toiminnalleen ja uusille raumalaisille työpaikoille lisää tilaa. Yritys rakensi omalla kustannuksellaan uuden skeittihallin, jotta sai entisen hallin tilat hyödynnettyä laajennukselleen. 

Tämänkaltaista yhteiskuntavastuuta ja esimerkillistä toimintaa olisi syytä kaikkien kunnioittaa. Ja samalla antaa mahdollisuuksia muillekin vastaavanlaisille projekteille.

Kaupungin investointien toteutustavoissa on oltava avoinna erilaisille rahoitusratkaisuille ja etsittävä myös yhteistyön muotoja yritysten ja yhdistysten kanssa.

Muita kirjoituksia